Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

One of the last practice around 1996-'97 (maybe the last), of the first Hellenic R.A.C band. The line-up is completelly different from original, also without vocalist. Songs in this video: 'Back With A Bang' (Skrewdriver), 'Nation On Fire' (Blitz), 'I Polis Ealo' (Η Πόλις Εάλω), 'North Epirus' (Βόρειος Ήπειρος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου